10M6

Sifat-sifat yang perlu ada pada diri ialah:

Kuat Tubuh Badan (Qawiyyal Jism)

 • Dakwah berat tanggungjawab dan tugas – perlukan badan yang sihat dan kuat. Rasulullah saw menitikberatkan soal ini, sabdanya:

Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah, tetapi pada kedua-duanya ada kebaikan.

 • Memeriksa kesihatan diri,mengamalkan riyadhah dan tidak memakan/minum suatu yang merosakkan badan.

Akhlak yang Mantap (Matinul Khuluq)

 • Akhlak kita ialah Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi s.a.w..
 • Dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan da’ie iaitu sensitif, tawadhu’, benar dalam perkataan dan perbuatan, tegas, menunaikan janji, berani, serius, menjauhi teman buruk dan lain-lain.

Fikiran yang Berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri)

 • Perlu berpengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan kepada orang lain.
 • Perlu bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis dan diterangkan oleh ulama’ yang tsiqoh. Pesan Imam Al-Banna:

“Perlu boleh membaca dengan baik, mempunyai perpustakaan sendiri dan cuba menjadi pakar dalam bidang yang diceburi”

 • Mampu membaca Al-Quran dengan baik, tadabbur, mempelajari sirah, kisah salaf dan kaedah serta rahsia hukum yang penting.

Mampu Berusaha (Qadiran ala Kasbi)

 • Walaupun kaya, perlu bekerja.
 • Tidak terlalu mengejar jawatan dalam kerajaan/resmi.
 • Meletakkan jawatan dan tempat kerja mengikut keperluan dakwah lebih utama dari gaji dan pendapatan.
 • Melakukan setiap kerja dengan betul dan sebaiknya (ihsan).
 • Menjauhi riba dalam semua lapangan.
 • Menyimpan untuk waktu kesempitan.
 • Menjauhi segala bentuk kemewahan apatahlagi pembaziran.
 • Memastikan setiap sen yang dibelanja tidak jatuh ke tangan bukan Islam.

Akidah yang Sejahtera (Salimul Aqidah)

 • Redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama dan Muhammad s.a.w. sebagai Nabi.
 • Sentiasa muraqabah kepada Allah dan mengingati akhirat, memperbanyak nawafil dan zikir.
 • Menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan syubhat.

Ibadah yang Betul (Sahihul Ibadah)

 • Perlu melakukan ibadat yang meninggikan roh dan jiwanya.
 • Perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram.
 • Tidak melampau atau berkurang (pertengahan).

Mampu Melawan Nafsu (Mujahadah ala Nafsi)

 • Perlu azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut kehendak Islam.
 • Tidak menghiraukan apa orang kata dalam mempraktikkan Islam.
 • Daie mungkin melalui suasana sukar yang tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak biasa dengan kesusahan.

Menjaga Waktu (Haarithun ala Waqtihi)

 • Waktu lebih mahal dari emas, waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula.
 • Sahabat sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka.

Tersusun dalam Urusan (Munazzamun fi syu’unihi)

 • Untuk manfaatkan waktu dengan baik, perlu penyusunan dalam segala urusan.
 • Gunakan segala masa dan tenaga tersusun untuk manfaat Islam dan da’wah.

Berguna untuk Orang lain. (Nafi’un li ghairihi)

 • Da’ie umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh orang lain.
 • Da’ie adalahlain dari kesesatan.
 • Daie merasa gembira bila dapat membantu orang lain. Paling indah dalam hidupnya ialah bila dapat mengajak seorang manusia ke jalan Allah.

Artikel disusun dan ditulis: Siti Hajar

(Pernah tersiar pada 9 Mei 2008)