Visi

Melahirkan Muslim Profesional Berasaskan Kefahaman Islam yang Syumul.

Misi

Pertubuhan Alumni yang Beriltizam dengan Usaha Merealisasikan Generasi Rabbani.

Motto

Iltizam Bersama Islam.