1. Mengamalkan budaya ilmu.
  2. Berakhlak dengan akhlak Rasulullah s.a.w.
  3. Menghayati pelaksanaan kerja secara berjama’ah, terancang, efisien dan amalan syura.
  4. Menghayati dan memperbaiki amalan kerohanian.
  5. Peka dan melibatkan diri dalam isu-isu semasa umat.
  6. Menghayati peranan hamba dan khalifah serta jihad pada jalan ALLAH.
  7. Memperkasa semangat ukhuwwah Islamiyyah.
  8. Beriltizam dan bersifat ihsan dalam setiap tindakan.
  9. Saling menghormati, memahami dan menghargai antara satu sama lain.
  10. Berusaha meningkatkan kualiti hidup secara konsisten dan progresif.