taubat

Apa itu taubat ?

Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan pelbagai halangan dan ujian, yang mana kelalaian seseorang itu disebabkan kecenderungannya terhadap maksiat dan kemungkaran. Seperti firman Allah dalam Surah Al-An’am, ayat 32:

Maksudnya:

Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hburan yang melalaikan, dan demi seseungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir?

Demikian, peringatan dari Allah. Selain itu, menurut pendefinisian yang telah diterbitkan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ketiga, Taubat bermaksud:

1. Sesal akan dosa (perbutan jahat) dan berazam tidak akan berbuat dosa (jahat) lagi, perasaan tidak senang (rasa kesal) kerana telh melakukan kesalahan dan berazam tidak akan mengulanginya  lagi.

2. Kembali kepada Tuhan (dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang dan membuat apa-apa yagn disuruh), kebal atau pindah agama kepada agama yang dianggap benar.

Mengapa kita harus bertaubat ?

  • Manusia Pasti Berdosa

Sepertimana yang kita tahu, dosa itu penghalang atau dinding yang memisahkan kita dengan kasihNya, maka menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu menjadi kewajipan agar kita beroleh kesejahteraan.

Manusia itu tidak sempurna, jika ia tidak melakukan dosa, pasti pernah terlintas keinginan untuk melakukannya. Jika ada orang yang tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, pasti ia pernah lalai dari mengingat Allah. Jika ada orang yang tidak pernah lalai mengingat Allah, pastilah ia tidak akan mampu memberikan hak Allah sepenuhnya. Semua itu adalah kekurangan yang harus ditutupi dengan taubat.

  • Allah memerintahkan kita untuk bertaubat

Masa berlalu dengan cepat tanpa kita sedari dan ingatlah bahawa hidup ini hanyalah sementara. Umur yang diberikan hanyalah pinjaman dari Allah, Dia boleh mengambilnya bila-bila masa tanpa perlu memberi amaran dan peringatan. Maka, perlunya ada usaha untuk membetulkan diri, sedar akan ksilapan yang telah dilakukan dan segera memohon keampunan dariNya sebelum terlambat. Sebagaimana firman Allah dalm Surah An-Nisa, ayat 110 yang bermaksud:

Dan sesiapa yang melalukan kejahatan atau menginaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon  ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Begitu juga Surah At-Tamrin, ayat 8 yang bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Firman Allah dalam Surah An-Nur, ayat 31 yang bermaksud:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dan juga dalam Surah Hud, ayat 3 yang bermaksud:

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.

  • Allah Mencintai Orang yang Bertaubat

Allah begitu mencintai orang yang bertaubat. FirmanNya dalam Surah Al-Baqarah, ayat 222 yang bermaksud:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

  • Rasulullah Sentiasa Bertaubat

Padahal beliau seorang nabi yang ma’shum (terjaga dari dosa). Beliau bersabda :

Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Bukhari). – Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau beristighfar seratus kali dalam sehari.

Syarat-Syarat Bertaubat

Petikan dari Khutbah Jumaat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak:

  1. Syarat pertama: Orang yang bertaubat hendaklah meninggalkan secara serta merta sebarang perbuatan yang berdosa termasuklah meninggalkan apa juga perbuatan yang boleh membawa kepada kejadian berdosa itu berulang lagi. Tidak bermakna taubat seseorang walaupun ia menyebut ribuan kali istiqfar sedang dirinya masih bergelumang dengan perbuatan dosa.
  2. Syarat kedua: Orang berdosa hendaklah menyesal dengan segala laku perbuatan yang lalu itu. Dalam hal ini apa juga yang menjadi tanda atau perlambangan kepada perbuatan berdosa itu patutlah dimusnahkan, takut-takut pada waktu tertentu ia merasa bangga atau redha dengan perbuatannya yang salah itu.
  3. Syarat ketiga: Hendaklah kita berazam tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut di samping memotong mana-mana jalan yang boleh membawa ke arahnya.
  4. Syarat keempat: Jika dosa itu berupa meninggalkan amalan-amalan yang fardu seperti meninggalkan puasa atau tidak membayar zakat, fardu yang hilang itu hendaklah diganti semula.
  5. Syarat kelima: Jika dosa yang kita lakukan itu merupakan kezaliman kita terhadap hak-hak manusia hendaklah kita kembalikan seperti perbuatan mencuri. Orang-orang yang bertaubat daripada perbuatan mencuri hendaklah mengembalikan barang-barang curi itu kepada tuan punya atau menggantikannya mengikut yang diredhai oleh pemiliknya.

Bahagian dua akan disiapkan dalam beberapa hari, insya Allah. Semoga kita semua beroleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Wassalam

Artikel disusun dan ditulis: Pulasari