Pendahuluan: Islam merupakan sebuah ad-din yang diturunkan ALLAH s.w.t. yang sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan umatnya. Tradisi kecemerlangan umat Islam adalah didasari dengan kekuatan tradisi ilmu. Para ‘ulama dan cendekiawan Islam telah menunjukkan bahawa kekuatan ilmu umat ialah teras kepada kemajuan Islam. Objektif: