Arkib untuk: Organisasi

Amalan Negatif dalam Organisasi yang Perlu Dihindari

Amalan secara berjama’ah ( berorganisasi ) adalah dituntut dalam Islam. Kerja secara berorganisasi banyak memberikan kebaikan dan keuntungan, keberkesanan dan penjimatan tenaga dalam sesuatu usaha. Dalam usaha da’wah dan pergerakan Islam, amalan kerja berorganisasi adalah sangat-sangat dituntut, memandangkan tugasan da’wah dan pergerakan Islam bukanlah suatu perkara remeh. Bagi memastikan usaha yang dilaksanakan secara berorganisasi bakal […]

Kedudukan dan Kepentingan Syura dalam Islam

MUQADDIMAH Usaha mencapai kata sepakat dan memutuskan sesuatu perkara penting dalam masyarakat Umat Islam, seperti memilih pemimpin yang berkemampuan, cara atau pendekatan menyampaikan da’wah Islamiyyah atau amar maa’ruf dan nahi munkar, berjihad dan berbagai urusan lain menyangkut kepentingan umat Islam, melalui majlis mesyuarat atau syura, adalah salah satu sifat orang-orang mu’min. Allah SWT telah berfirman, […]

Taat dan Wala’ dalam Ruang Lingkup Harakah

MUQADDIMAH Ketaatan merupakan suatu perintah yang mutlak daripada Allah swt agar taat kepadaNya dan juga RasulNya. Malah ketaatan tidak hanya terhenti di sana kerana di dalam ruang lingkup Hakarah Islamiyyah juga mengaplikasikan konsep ketaatan. Walaubagaimanapun konsep wala’ dan ketaatan di dalam ruang lingkup Harakah Islamiyyah tertakluk kepada syarat-syarat dan keadaan tertentu sebagaimana huraian di bawah. […]

Akhlak dan Adab dalam Berjamaah

MUQADDIMAH Kemantapan sesebuah Harakah Islamiyyah berhubung erat dengan keteguhan aqidah atau prinsip perjuangannya dan keteguhan pegangan ahlinya di semua peringkat terhadap aqidah dan prinsip itu sehingga membuahkan wala’ dan melengkapkan diri dengan akhlak dan disiplinnya. Perlu difahami bahawa tidak memadai sekadar hanya berdiri di atas dasar dan prinsip yang sebenarnya tanpa membina peribadi dengan akhlak […]