Arkib untuk: Imam Al-Ghazali

Kesentiasaan Bermuqarabah Kepada Allah

Kepadamu saudaraku, beberapa contoh hasil dan sentiasa bermuqarabah kepada Allah dalam jalan kehidupan, muamalah dan akhlak:

Nasihat Imam Ghazali r.t.:Bangunlah Beribadah pada Waktu Malam

Solat malam memang menjadi satu ujian tapisan dan penanda aras bagi kita mengetahui sejauh manakah kesungguhan menjaga hubungan dengan Allah s.w.t. . Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan kekuatan dan kesoronokan pada kita untuk beribadah pada waktu malam dengan ikhlas dan istiqamah. Sejarah Islam mencatatkan, pemilihan tentera untuk dihantar ke medan perang turut menilai sama ada tentera […]

Beberapa Panduan Imam Al-Ghazali supaya Kita tidak Bersifat Sombong

Pertama Jika berjumpa dengan kanak-kanak, anggaplah kanak-kanak itu lebih mulia daripada kita kerana kanak-kanak ini belum banyak melakukan dosa daripada kita. Kedua Apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah lama beribadat. Ketiga Jika berjumpa dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana banyak ilmu yang telah […]