Kepercayaan sentiasa menghasilkan fakta yang sebenar. Dalam mana-mana projek, faktor yang penting adalah kepercayaan saudara. Tanpanya, saudara tidak akan menghasilkan kejayaan. Ini adalah prinsip asas.”

– William James, profesor psikologi di Universiti Harvard.