Manusia perlu memiliki ilmu dan beribadat, di samping ilmu adalah yang paling utama. Ini kerana ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadat.

-Imam Ghazali, Minhajul ‘Abidin