Ketika orang lain bergantung kepada dunia, gantunglah dirimu pada tali Allah. Ketika orang lain merasa gembira dengan dunia, jadikanlah dirimu gembira kerana Allah. Ketika orang lain merasa bahagia kerana kekasih mereka, jadikanlah dirimu merasa bahagia dengan Allah, dan ketika orang pergi menghadap raja & pembesar untuk mengais harta & mencintai mereka, jadikanlah dirimu betul-betul mencintai Allah.

Ibnul Qayyum