ALLAH

Hamba sujud penuh rela.Tangan ditadah tanpa jemu. Itulah hakikat kehidupan manusia yang sentiasa mendambakan kebehagiaan dalam hidup mereka. Persoalannya, siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu bagi mereka yang dilanda kegelisahan, kesempitan, dan kesedihan ? Kepada siapa seharusnya mereka memohon bantuan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung yang setia bagi semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi pergantungan hati yang namanya selalu disebut oleh lidah manusia? Sememangnya hanya kepada Allah,tiada Tuhan selain Dia.
Kita mempunyai suatu kewajipan untuk berdoa dan meminta kepada-Nya, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Timbunan masalah dan segala kehibaan sememangnya amat pahit. Adakalanya tidak tertelan oleh hamba kerdil ini. Namun kita boleh menumpahkan segala kegelisahan itu kepada-Nya hatta dalam keadaan tersepit. Tangan ditadah tanda memohon ampunanNya, menangislah di hadapan-Nya tanpa silu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mendengar. Bertepatan dengan mafhumNya dalam surah An-Naml ayat 62 :

”Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan”


Sudah terang lagi bersuluh,Allahlah yang telah menyelamatkan orang yang hampir tenggelam sekaligus memberi jalan keluar kepada oarng-orang yang mengalami kesusahan tadi, menolong orang yang dizalimi, memberi petujuk kepada orang sesat , dan meringankan beban orang yang mengalami musibah atau cubaan. Kerana itulah masih ada insan yang mampu tersenyum walaupun di benaknya tersingkap seribu kesulitan.
Doa yang kita pohon itu dikira sebagai bukti ketaatan yang akan mendatangkan suatu pemberian yang lebih dari apa-apa yang kita pinta. Justeru, seorang hamba yang betul-betul mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, nescaya ia tidak akan resah dan susah hati. Semua tali bakal rapuh namun bukan tali-Nya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu-Nya yang sentiasa menanti taubat hamba-Nya yang memerlukan. Allah mengabulkan doa tipa-tiap manusia yang lemah kerana sememengnya Dia Maha Kaya, Maha kuat.
”Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu.”

(Surah Ghafir: 60)

Berharaplah untuk beroleh kelembutan dan kasih sayang dari-Nya, nantikan bantuan-Nya di samping meneruskan berikhtiar dan bertawakkal. Jangan sekali-kali bosan dan jemu meminta kepada-Nya, dan jangan sekali-kali berpaling dari pintu-Nya. Curahkanlah seluruh waktu kita untuk-Nya dan beribadahlah kepada-Nya dengan khusyuk dan tawadhu’ untuk terus mendapat kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat kekal abadi..