Terlalu banyak ayat-ayat Allah di dalam al-Quran yang menekankan tentang dakwah, sama ada secara khusus atau yang terkandung dalam kewajipan jihad dan amar makruf nahi munkar. Oleh demikian, kewajipan berdakwah tidaklah siapa dapat nafikan. Melalui dakwah, Islam dapat berkembang dan berlansung hingga ke zaman ini iaitu setelah 1400 tahun lebih selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.. Cuma, dalam melaksanakan dakwah, tidak semua mampu melakukannnya secara lansung kerana dakwah perlukan ilmu. Oleh demikian, jika kita tidak berupaya menjadi pendakwah, kita hendaklah menjadi pendokong dakwah atau pendokong gerakan dakwah yang dipimpin oleh para ulamak yang berdakwah. Dakwah akan lebih berkesan jika di laksanakan secara berjamaah. Kerana itu di seluruh pelusuk dunia hari ini,para ulamak mengasaskan jamaah Islam atau gerakan Islam untuk menggembeling tenaga umat Islam di medan dakwah dan jihad.

Ditulis oleh Ustaz Ahmad Adnan Fadzil (http://ilmudanulamak.blogspot.com/ )