Siti Nurhidayah Kamarudin SMS Johor, SPM 2011 Menurut syara‘ rasuah adalah tergolong dalam perbuatan dosa-dosa besar, kerana ia termasuk dalam perkara memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Ini adalah berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, hadis dan ijma’ para ulama. Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman: Tafsirnya: “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) […]