Anda semua dijemput untuk menghadiri satu majlis pengajian secara talaqqi dengan Al-Ustaz Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nawdi Al-Maliki.