Percakapan yang banyak selain daripada zikir kepada Allah ialah punca kepada hati yang keras.