[sholat-khusyuk.jpg]

Khusyu’

Berkata Huzaifah al-Yamani r.a. : Perkara pertama yang akan hilang daripada kalian dalam agama kalian adalah sikap khusyu’. Dan terakhir yang hilang daripada kalian adalah solat. Berapa ramai orang yang solat tetapi tidak ada kebaikan dalam dirinya. Kelak kalian akan memasuki masjid besar tetapi kalian tidak menyaksikan di dalamnya orang yang beribadah dengan khusyu’.

*Dipetik daripada majalah Hiwar, bilangan 4 tahun 1999.

Gambar diambil dari sini.