Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. , Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

“Menguap adalah daripada syaitan, kerana itu apabila salah seorang dari kalian menguap tutuplah serapat mungkin kerana pada ketika salah seorang dari kalian berkata ‘huah’ (pada saat menguap) syaitan mentertawakannya.”