Kita tidak menafikan kepentingan menguasai bahasa yang utama dalam perhubungan dan pemindahan ilmu dan teknologi. Antara bahasa yang utama pada masa kini ialah bahasa Inggeris. Terdapat laman yang dapat dimanfaatkan untuk kita mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Antaranya ialah: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

Mudah-mudahan kita beroleh ilmu yang bermanfaat, insya Allah.