10 Ciri Muslim

MUQADDIMAH

Firman Allah swt yang bermaksud:


“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keuntungan”

(Surah Al-Maidah ayat 35)

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan manusia mencari segala jalan yang boleh mendekatkan diri kepadaNya dan berusaha mendapatkan keredhaanNya. Atas dasar memenuhi tuntutan inilah kefahaman tarbiyyah ditegakkan. Tarbiyyah merupakan segala usaha yang dilakukan kea rah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. Justeru, ia melibatkan segala usaha melibatkan pendidikan, pengalaman, penglibatan dalam perjuangan Islam. Kesan persekitaran dan faktor lain yang boleh mentaqarrubkan diri kita kepada Allah.

Allah telah menggariskan dasar-dasar pentarbiyyahan serta uslubnya yang pelbagai dalam Al-Quran. Rasulullah pula telah melaksanakan dasar-dasar pentarbiyyahan ini dengan begitu berkesan. Dari pentarbiyyahan tersebut baginda telah berjaya melahirkan generasi yang benar-benar menghayati Islam serta sanggup memberikan seluruh kehidupan mereka untuk perjuangan Islam.

MATLAMAT TARBIYYAH ISLAMIYYAH

A. MATLAMAT KHUSUS

1. Melahirkan umat muttaqin yang mempunyai ta’alluq billah yang kuat.


Ini bermaksud Tarbiyyah islamiyyah bertujuan melahirkan satu generasi para duat yang bertaqwa dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas perjuangan Islam. Taaluq billah bermaksud tarbiyyah Islamiyyah bermatlamat melahirkan para mukmin yang hidup dan matinya, ibadah dan pengorbanannya untuk Allah.

2. Melahirkan insan muttaqin yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah.


Tarbiyyah Islamiyyah adalah program melahirkan insane muttaqin yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka adalah golongan manusia yang benar-benar cintakan Allah dan berlumba mendapatkan keampunan dan syurgaNya. Mereka juga benci dan takut dilemparkan oleh Allah ke neraka jahannam.

3. Melahirkan para mukmin yang menghayati perjuangan.


Mukmin yang menghayati perjuangan ialah orang-orang yang perasaan, percakapan dan tindakan mereka telah dikuasai oleh kesungguhan terhadap perjuangan. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Sesunguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”

(Surah Al—Hujurat : 15)

B. MATLAMAT UMUM
1. Beribadah kepada Allah swt yang Esa mengikut syariat yang diwujudkan oleh Allah swt seperti mana firmanNya yang bermaksud:


“Dan ingatlah tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaKu”

(Surah Az Zariyat : 56)

2. Menjadi khalifah Allah swt di atas muka bumi. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Dan (ingatlah) ketika Tuahnmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku hendak  menjadikan seorang kahlifah di bumi”

(Al-Baqarah : 30)

Ekoran daripada itu, maka penciptaan manusia oleh Allah bertanggungjawab memakmurkan bumi ini dengan segala perancangan dan poembangunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt.

1. Berkenal-kenalan dan berbaik-baik dikalangan manusia.

Allah swt berfirman:

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami teloah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)”.

(Surah Al- Hujurat :13)

Oleh kerana itu, manusia hendaklah berkasih-sayang sesama mereka, bantu membantu antara satu samal lain dan seterusnya ingat-mengingati serta pesan-memesan sesama mereka dalam perkara kebaikan.

2. Memimpin dan memerintah dunia ini.

Firman Allah swt:

“Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi; sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengambangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka menggantikan ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka”.

(Surah An-Nur: 55)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah swt menjanjikan golongan beriman dan beramal soleh dari kalangan manusia akan dikurniakan kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Pada waktu itu manusia dapat menjalankan urusan harian dan berbakti kepada Allah swt dalam suasana yang aman.

3. Menjalankan syariat Allah swt di bumi ini.
Matlamat dan tujuan seterusnya manusia dijadikan oleh Allah swt ialah untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi ini. Ini merupakan matlamat yang sangat besar dan masyhur. Ia merupakan intisari kepada segala matlamat yang lain. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan kepada kita tentang perkara ini. Antaranya ialah firman Allah swt:

“Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar)”

(Surah Al Jathiyyah :1)

C) MATLAMAT TARBIYYAH DARI SUDUT KEAHLIAN DAN KEANGGOTAAN

Matlamat tarbiyyah Islamiyyah dari sudut keanggotaan dan keahlian adalah untuk melahirkan:

1) Para anggota yang memahami atau bersedia untuk memahami Islam dan perjuangannya sebagaimana yang digariskan di bawah:

a) Hendaklah ia memahami bahawa Islam itu ialah agama yang lengkap, merangkumi seluruh bidang kehidupan manusia samaada aqidah dan syariah ataupun agama dan negara. Oleh kerana itu, ia mestilah bersedia untuk membetulkan aqidahnya, ibadahnya dan lain-lain selari dengan kehendak al-Qur’an, al-sunnah, ijma’ dan qias.

b) Ia mestilah memahami bahawa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qias itu merupakan rujukan utama umat Islam. Pendapat sesiapa juapun yang berlawanan dengan sumber-sumber tersebut tidak boleh dihormati dan dipatuhi malah tidak perlu dipertimbangkan langsung.

c) Manakala pendapat para pemimpin yang tidak berlawanan dengan sumber-sumber tersebut hendaklah dihormati.

d) Perselisihan pendapat dalam perkara furu’ adalah perkara kecil dan tidak perlu dielakkan. Oleh itu setiap muslim yang belum mencapai martabat ijtihad hendaklah menerima dan memakai mana-mana pendapat alim ulamak yang muktabar dan janganlah menjadikannya sebagai punca perpecahan di kalangan anggota.

e) Setiap anggota mestilah faham bahawa dia tidak boleh mengkafirkan seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah selama mana dia beramal dengan tuntutan dan kehendak dua kalimah syahadah tersebut dan selama mana dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam.

2) setiap anggota hendaklah jujur dan ikhlas dalam perjuangan dan semata-mata kerana Allah. Allah swt berfirman yang bermaksud:

“Katakanlah:”sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam”

(Surah Al-An’am: 162)

3) Setiap anggota hendaklah bekerja dengan gigih untuk menjayakan matlamat perjuangannya. Allah swt berfirman:

“Dan katakanlah (wahai Muhammad); beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

(Surah At-Taubah : 105)

Setiap anggota perlulah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Terdapat beberapa peringkat Tarbiyyah:
1). Peringkat awal hendaklah dia membetulkan dirinya supaya menjadi insan yang soleh, badan yang sihat lagi kuat, cara berfikiran baik, pekerti mulia, aqidahnya betul, ibadahnya sah, pandai menjaga masa, bermanfaat kepada diri sendiri dan masyarakat.

2). Peringkat kedua ialah membentuk keluarga (rumahtangga) secara muslim (baitul Muslim). Bagi yang belum berkeluarga hendaklah memilih pasangan yang soleh seyterusnya mendidik anak secara Islam.

3). Peringkat ketiga adalahmemperbaiki masyarakat supaya menjadi sebuah masyarakat yang terlaksana di dalamnya sebuah ajaran Islam yang dipandu dan dipimpin oleh sebuah kerajaan Islam.

4) Setiap anggota hendaklah mengetahui bahawa mereka dikehendaki berjihad. Dia mestilah mengetahui bahawa berjihad adalah suatu fardhu yang diwajibkan secara berterusan sampai hari kiamat. Ketahuilah bahawa serendah-rendah martabat jihad ialah ingkar dengan hati, setinggi-tingginya ialah berperang pada jalan Allah dan ditengahnya ialah engkar dengan lisan dan dengan kata-kata.

5) Setiap anggota hendaklah memahami bahawa dia mestilah bersedia untuk berkorban jiwa dan harta demi untuk agama Allah swt yang tercinta ini. Allah swt berfirman:

“Sesungguhnya Allah swt telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah. Lalu diantara mereka ada yang membunuh dan ada ayang terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan (ketahuilah bahawa)jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar”

(Surah At-Taubah : 111)

6) Setiap anggota hendaklah taat dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan dan melaksanakannya samaada sewaktu senang atau susah, sama ada dia bersetuju atau sebaliknya. Ketahuilah bahawa perjuangan itu melalui 3 peringkat iaitu ta’rif, takwin dan tanfiz

7) Setiap anggota hendaklah tetap pendirian. Dia mestilah terus berjuang walaupun memakan masa yang panjang. Allah swt merakamkan ayat di dalam firmanNya:

“Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur (syahid), dan di antaranya ada yang masih menungu-nunggu, dan mereka tidak sedikitpun berubah janjinya”

(Surah Al Ahzab: 23)

8)Setiap anggota hendaklah membersihkan fahaman pemikiran dari segala unsur yang tidak Islam. Ingatlah tidak ada yang lebih baik selain dari Islam yang diperjuangkan itu. Islam adalah ciptaan Allah yang tidak ada setanding dengannya.

9) Setiap ahli jamaah mestilah merasakan bahawa anggota-anggota yang lain itu adalah saudaranya, saudara seaqidah yang hubungannya lebih kuat dari saudara keturunannya (menjaga ukhwah).

10) Setiap anggota hendaklah memberi kepercayaan (thiqah) yang tidak berbelah bahagi antara satu sama lain terutamanya terhadap pimpinan.

D) PRINSIP TARBIYYAH ISLAMIYYAH

1. Tarbiyyah Islamiyyah adalah perkara wajib kerana ia merupakan agenda terpenting Rasulullah saw dan kerja utama Rasulullah saw dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu.

2. Tarbiyyah Islamiyyah perlulah berlandaskan kepada keikhlaan kepada Allah swt, iaitu mengajar dan mempelajari ilmu pengetahuan kerana Allah swt semata-mata, bukan kerana material atau kerana matlamat lain yang bukan mencari keredhaan Allah swt.

3. Tarbiyyah Islamiyyah itu tidak terikat dengan masa dan umur. Ia dilakukan secara terus menerus bermula daripada kandungan yang baru dilahirkan sampailah kepada berpindah kea lam kubur. Tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa dirinya sudah sempurna, paling alim dan bijak. Ini kerana ilmu yang Allah swt bekalkan kepada manusia adalah sangat terhad dan sedikit Cuma berbanding dengan ilmu Allah swt yang tidak bertepi.

4. Tarbiyyah Islamiyyah berjalan di atas prinsip al takamul (lengkap melengkapi) anatar ilmu dengan iman. Iman mengajak manusia mencari ilmu, manakala ilmu pula mengajak manusia beriman. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba- hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha pengampun”

(Surah Al Fathiir : 2) 8)

5. Tarbiyyah Islamiyyah itu mengajak supaya bersikap tidak terus menerima apa sahaja yang dipusakai daripaa generasi yang lalu melainkan sudah dibuat kajian yang teliti dan dipastikan bahawa ia benar. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Dan (orang-orang yang tidak beriman itu) apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata: “kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya, dan Allah perintahkan kami mengerjakannya.” Katakanlah (wahai Muhammad) “Seungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu mengetahuinya?”

Al-A’raf : ayat 2 8)

E) ELEMEN PENTING TARBIYYAH ISLAMIYYAH

1. Tauhidullah (mengesakan Allah)
Ini mendorong tindakan bersifat tajarrud iaitu bersih dari sebarang ideoogi dan pengaruh mana-mana pihak. Ia juga berupaya menentukan unsure-unsur jahiliyyah dan menegakkan Islam atas keruntuhannya.

2. Nubuwwah (berlandasakan apa yang dibawa oleh para Nabi)
Ia membezakannya dengan tarbiyyah Jahiliyyah yang berdasarkan aqal semata-mata.

3. Al-Hasyr wal Jaza’ (hari manusia dikumpulkan dan diberi pembalasan)
Tarbiyyah Islamiyyah tidak meletakkan dunia sebagai matlamat akhir tetapi ia tidak memutuskan rantaian dunia dan akhirat.

F) RUANG LINGKUP TARBIYYAH

1. Tarbiyyah Aqliyyah
Mendidik dan mengajar ahli memimpin akal untuk berfikir, memberi pandangan dan tafaqquh dalam ilmu serta boleh merancang berlandaskan sumber-sumber utama.

Tuntutan kepada ahli:
a) melatih akal supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan

b) menghindarkan diri dari budaya taqlid daripada orang lain atau orang terdahulu.

c) Mendidik akal mengkaji sumber-sumber syariah dan melatih diri mengaplikasikannya berdasarkan keperluan dan kesesuaian semasa.

d) Berlatih mendengar dan meraikan pandangan ahli, mempertimbangkan pandangan tersebut barlandaskan asas Islam.

e) Sentiasa menjadikan sumber asas Islam sebagai makanan akal.

f) Berlatih untuk mengembangkan pemikiran (pemikiran terbuka).

2. Tarbiyyah Khuluqiyyah (tingkah laku)
Akhlak itu meliputi seluruh sudut kehidupan. Ia meliputi kawalan nafsu, benar dalam percakapan, ihsan dalam amalan, amanah dalam muamalat, berani dalam memberi pandangan, adil dalam menghukum, berazam untuk kebaikan dan sebagainya. Terdapat beberapa elemen penting dalam Tarbiyyah Khuluqiyyah yang harus diaplikasi oleh setiap ahli:

· Sabar – sabar dengan apa jua keadaan walaupun dalam keadaan susah, senang, suka, sedih dan sebagainya

· Thabat (tetap pendirian) – istiqomah dan iltizam dengan perjuangan. Perlu menjadikan Rasulullah saw sebagai qudwah hasanah.

· Amal (berwawasan) – mempunyai azam untuk menaikkan Islam dan memberi pengharapan terhadap kejayaannya, tidak berputus asa dalam perjuangan Islam.

· Mencurahkan tenaga – gigih dan berusaha dalam menggerakkan jamaah. Tidak kedekut dalam menyumbangkan masa, tenaga, harta, kebahagiaan keluarga hatta diri sendiri untuk jamaah

3. Tarbiyyah Jihadiyyah (Jihad)
Tarbiyyah Jihad merangkumi iman, akhlak, ruh, usaha bersama kawalan dan latihan dan tindakan. Menanam ruh jihad termasuklah jihad nafsu, harta, jiwa dan masa. Oleh itu tarbiyyah jihad mencakupi:

· Kefahaman

· Akhlak

· Iman

· Persediaan ruh

· Persediaan mental

· Persediaan jasad

· Persediaan keperluan (instrument)

4. Tarbiyyah Ijtimai’e


Firman Allah swt yang bermaksud:


“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu beruntung. Dan berjuanglah (di jalan Allah) dengan perjuangan yang sebenarnya”

(Surah Al Hajj : 77-78) 8)

Perkara yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli jamaah adalah:

· Sebagai pengubah masyarakat

· Membuat pemusatan untuk memberi khidmat dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada memberikan ta’lim, latihan dan rawatan dalam penjagaan masyarakat kepada penunjuk agama.

· Memberikan komitmen yang penuh kepada gerakan Islam dalam menjalani kerja-kerja dakwah dan mahir dalam merancang strategi dakwah.

5. Tarbiyyah Fizikal
Tarbiyyah ini membawa matlamat:

· Kesihatan fizikal dan menyelamatkannya dari penyakit

· Kekuatan anggota fizikal dan boleh berfungsi bila-bila masa

· Menjana kekuatan fizikal dengan mempelbagaikan medan perjuangan

6. Tarbiyyah Siyasah
Tarbiyyah siasah memberi perhatian kepada pembentukan bangsa daripada pengabdian diri kepada ideologi kepada ketaatan kepada Allah swt. Ia menitikberatkan perkara hukum, peraturan daulah, hubungan kerajaan dengan musuh, kaitan antara muslim dan non-muslim dan seumpamanya. Justeru gabungan antara tarbiyyah siyasah dan tarbiyyah agama perlu dibina agar tidak berlaku pemisahan. Maka harus ke atas ahli untuk:

· Kuatkan kesedaran dan sensitiviti dalam membebaskan bumi Islam daripada kuasa kafir dan munafik

· Mengumpulkan sebanyak mungkin kemahiran dan skil pembinaan siasah Islamiyyah

· Menjalin hubungan baik dengan pemerintah serta non-muslim yang lain menampilkan asas agama secara praktikal

· Merancang tindakan dan aktiviti selaras dengan kehendak syariat

· Memberikan pengisian ringkas tentang kesyumulan Islam dalam program siasah.

G) TARBIYYAH DALAM HARAKAH ISLAMIYYAH
Harakah Islamiyyah perlu menekankan aspek Tarbiyyah kerana tarbiyyah merupakan asas paling utama dan tulang belakang bagi sesebuah harakah Islamiyyah. Sesebuah harakah Islamiyyah seharusnya mewujudkan unsur-usnur yang mampu melahirkan ahli jamaah yang mempunyai sifat-sifat berikut:

· Berkebolehan memimpin, membimbing dan mentarbiyyah ummah.

· Berkemampuan untuk menyampaikan dan mempertahankan fikrah Islam yang didokong oleh Harakah Islamiyyah

· Kritikal dan tidak menjadi pengikut semata-mata

· Mempunyai pandangan yang mendalam terhadap waqi’

· Berpandangan jauh.

· Menghayati tuntutan amal jamaie

H) UNSUR-UNSUR HARAKAH ISLAMIYYAH


Manhaj Tarbiyyah merupakan perencanaan yang digunakan sesuatu harakah untuk dalam proses pentarbiyyahan ahlinya. Manhaj itu perlu merangkumi unsur-unsur berikut:

1. Marhalah tarbiyyah
Rasulullah saw melakukan pentarbiyyahan berperingkat terhadap sahabat disebabkan perbezaan kemampuan dan tabiat mereka. Hassan al Banna sebagai pembawa tajdid dalam gerakan Islam menggariskan tiga marhalah Tarbiyyah:
a) Marhalah ta’rif: satu tahap pembersihan aqidah
b) Marhalah takwin : proses pembentukan rijal ad-dakwah
c) Marhalah Tanfiz : memastikan ahli yang ditarbiyyah berkualiti dari sudut praktikalnya.

2. Tarbiyyah melalui murabbi
Peranan murabbi perlu untuk membimbing dan memerhatikan peningkatan ilmu dan kefahaman, pembentukan syakhsiyyah serta penerusan amal yang diredhai Allah.

3. Tadrij
Kaedah ini perlu dilaksanakan dalam Tarbiyyah. Kemampuan menentukan tahap penekanan tarbiyyah ahli harakah perlu dimiliki oleh murabbi berdasarkan kawalan di setiap marhalah. Tidak semua ahli disamakan pengisian tarbiyyah sebaliknya berdasarkan pencapaian mereka pada setiap marhalah.

4. Tawazun
Keseimbangan tarbiyyah antara jasadiyyah dengan ruhiyyah amat perlu untuk mengelakkan terjadinya ahli yang terlalu memberi tumpuan kepada aspek tertentu sahaja.

I) MATLAMAT TARBIYYAH DARI SUDUT JAMAAH (HARAKAH)
Tujuan tarbiyyah dari sudut jamaah antara lain bolehlah disimpulkan kepada perkara-perkara berikut:


1) Membekalkan jamaah dengan faktor kemanusiaan yang mempunyai kelayakan di bidang-bidang berikut:

· Bidang dakwah dan penerangan

· Bidang amal dan harakah

· Bidang pengurusan dan pentadbiran

· Bidang kerja politik

· Bidang sosial dan kemsyarakatan

· Bidang kerja ekonomi

· Bidang akademik

· Bidang pendidikan dan pembinaan

· Bidang sukan

2) Membekalkan jamaah dengan tenaga kepimpinan yang baik, yang sudah dilatih dengan matang agar tenaga-tenaga itu dapat ditempatkan pada tempat-tempat yang diperlukan antara lain:

· Kepimpinan di bidang kerja fardi dan jamaie

· Kepimpinan di bidang kerja sosial

· Kepimpinan di bidang kerja politik, ekonomi, pengurusan, pentadbiran, pendidikan dan lain-lain.

· Membekalkan jamaah dengan faktor-faktor kemanusiaan yang mampu menangani urusan yang berkaitan dengan jamaah-jamaah yang bersimpati dengan harakah atau jamaah-jamaah yang bermusuh dengannya.

· Membekalkan jamaah dengan faktor-faktor kemanusiaan yang mampu memanjangkan fitrah jamaah kepada generasi-generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Kelemahan tarbiyyah menyebabkan kelemahan ummah. Sebuah harakah yang lemah menggambarkan kekuatan tarbiyyahnya. Oleh kerana itu Tarbiyyah perlu menjadi makanan utama penggerak harakah Islamiyyah, dihadamkan dan diberikan secara sepenuhnya. Akibat dari kelesuan tarbiyyah atau gerakan tarbiyyah yang tidak mendasar secaramenyeluruh akan menjadikan pendokong-pendokong atau penggerak-penggerak jamaah menjadi buntu, hilang punca, lari dari jamaah dan timbullah penyakit-penyakit yang mewabak yang merosakkan jamaah seperti dengki, khianat, futur, riya’, cintakan pangkat, kemegahan, darjat dan sebagainya.

RUJUKAN:


Kertas Kerja tasawwur tarbiyyah Islamiyyah (UM)

Manhaj Daurah Tadribiyyah

Artikel ditulis dan disusun oleh: Siti Hajar